Skip to content
Administrator uprawniony jest do pobierania następujących opłat za korzystanie z cmentarza:
1. opłata za miejsce pochowania:
a) zwłok na okres 20 lat w wysokości:
  • w grobie dziecinnym (dziecko do lat 6) - 150,00 zł netto + podatek VAT, co daje kwotę brutto 162,00 zł,
  • w grobie ziemnym - 250,00 zł netto + podatek VAT, co daje kwotę brutto 270,00 zł,
  • w grobie murowanym pojedynczym - 300,00 zł netto + podatek VAT, co daje kwotę brutto 324,00 zł,

b) zwłok/prochów (urny) w grobie murowanym dla więcej niż jednej osoby (rodzinny) jednorazowo w wysokości 600,00 zł netto + podatek VAT, co daje kwotę brutto 648,00 zł,

c) prochów (urny) w niszy w kolumbarium jednorazowo w wysokości 3 500,00 zł + podatek VAT, co daje kwotę brutto 3 780,00 zł,

d) prochów (urny) w grobie ziemnym/ w grobie murowanym pojedynczym jednorazowo w wysokości 600,00 zł netto + podatek VAT, co daje kwotę brutto 648,00 zł,

2. jednorazowa opłata za zarezerwowanie miejsca pochowania zwłok/prochów w grobie ziemnym i murowanym - na okres 20 lat w wysokości 250,00 zł + podatek VAT, co daje kwotę brutto 270,00 zł,

3. jednorazowa opłata za każde następne 20 lat użytkowania grobu oraz na każde następne 20 lat zarezerwowania miejsca na pochowanie zwłok/prochów, równa jest zawsze aktualnej wysokości opłaty, o jakiej mowa wyżej w pkt 1a i 2,

4. za korzystanie z chłodni w Domu Przedpogrzebowym – za jeden dzień w wysokości: 40,00 z,

5. za każdorazowy wjazd pojazdów samochodowych na teren Cmentarza Komunalnego – z wyłączeniem wjazdu pojazdu ze zwłokami - 20,00 zł,

6. za udostępnienie Sali Ceremonialnej w Domu Przedpogrzebowym w związku z ceremonią pogrzebową - 110,00 zł,

7. za nadzorowanie ekshumacji zwłok – 100,00 zł,

8. za zezwolenie na wykonanie grobowca pojedyńczego– 60,00 zł, podwójnego w pionie – 90,00zł, podwójnego w poziomie- 120,00 zł, nagrobka pojedyńczego- 25,00zł, podwójnego - 50,00 zł ,

Do opłat (cen) określonych w pkt 4 – 8 dolicza się podatek VAT –w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów podatkowych,
 
Inne opłaty, nie wymienione powyżej, a wynikające z odrębnie świadczonych usług pogrzebowych - są ustalane we własnym zakresie przez Administratora jako przedsiębiorcę